Följ oss på Facebook

Gilla MinMun på Facebook för regelbunden uppdatering från oss!

Genom att gilla oss på Facebook så får du ta del av våra nyheter samt spännande och rolig information gällande tandvård. 

Är du nöjd?

Hjälp oss att bli ännu bättre! Svara på vår enkät här.

Boka gratis estetisk konsultation

Telefon: 08-611 30 56