Visdomständer

Friska visdomständer som sitter riktigt i tandbågen tar vi inte bort nuförtiden. Specialisterna anser idag att de inte kan trycka på och åstadkomma trångställningar vilket man tidigare trodde.

I de fall de tas bort beror det vanligtvis på att de ligger fel och trycker mot framförvarande tand eller orsakar besvär i tandköttet. Visdomständer är av samma kvalitet som alla andra tänder men det är av naturliga skäl svårare att hålla rent kring en visdomstand därför kan det vara lättare att få hål där. Enklare fall  tas omhand av våra allmäntandläkare och komplicerade fall av vår mycket duktiga specialist i oralkirurgi Jan-Michael Hirsch.

Ca 25 % av befolkningen saknar helt anlag för visdomständer.