Kronor

Kronor används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att estetiskt förbättra och förstärka tänder med många och stora fyllningar.

Kronorna görs individuellt, så att de passar perfekt till Dina tänder. De fungerar som ett skal som cementeras fast över din egen tand. De görs idag nästan uteslutande av porslin och är omöjliga att skilja från Dina egna naturliga tänder. En krona kan även göras i metallbundet porslin eller enbart i guld.