Inlägg i porslin eller guld

Inlägg görs på samma sätt som en krona, se ovan. Denna terapi används när det finns mer kvar av din egen tand och görs istället för vanliga fyllningar.

Onlays används mest på de bakre tänderna för att öka hållfastheten och tuggförmågan. Idag görs de flesta inlägg och onlays i porslin av estetiska skäl, men de kan även göras i guld som är mer elastiskt och väldigt hållbart.