Implantatbehandling utökad information

För att ersätta en saknad tand kan man operera in ett titanimplantat där tanden suttit. Det fungerar som en ny tandrot som växer fast i käkbenet och på denna kan en naturtrogen tandkrona fästas. Detta ger god tuggfuntkion och ett naturtroget utseende. Det fungerar att ersätta enstaka tänder eller en del av en käke med en brokonstruktion. Har du helprotes kan du få en fastsittande helt ny tandrad med denna metod. Det är en säker behandling som vi har lång erfarenhet av på kliniken.
Tillsammans med vår Käkkirurg Jan Michael Hirsh planerar vi din behandling noga utifrån röntgenbilder och i samråd med den tandtekniker som ska designa och tillverka de nya tandkronorna.


1. Undersökning
Hela bettet undersöks och de områden som är aktuella att behandla kontrolleras med foton och röntgenbilder, i vissa fall även tredimensionella röntgenbilder för att kartlägga benets kvalite, nervbanors placering och bettrelation till övriga tänder. Allt för att ge ett förutsägbart resultat och rätt behandling för dig. Alternativa behandlingar presenteras också. Vi tar hänsyn till din allmänhälsa med eventuella mediciner och tobaksvanor. Inför en operation måste det finnas friskt käkben utan infektioner. Övriga tänder i bettet kan behöva behandlingar som lagningar, rotfyllningar eller borttagande av tandsten innan implantat behandlingen påbörjas.

2. Operation
Efter konsultation med Käkkirurg Jan Michael Hirsh är det så dags för operationen. Implantates titandel, utformad som en skruv, opereras in i benet under lokalbedövning. Det tar ca en timme beroende på hur omfattande behandlingen är. Ibland behöver benet runt implantatet förstärkas med artificiellt ben. Man känner tryck och mindre vibrationer, ben är relativt mjukt i förhållande till att behandla en tand! Alla nerver i området är helt bedövade och du är bortdomnad i ett par timmar efter ingreppet. Efter operatinen kan man ibland bli svullen och få ett blåmärke. Det är bra att ta det lugnt i några dagar. Implantatet skyddas av en liten hätta, några mm stor, den ses ibland i tandköttskanten.
Du får komma på läkningskontroll efter en vecka och vi visar hur du ska hålla rent och stygnen tas bort.
Det tar från några veckor upp till 3 månader för ett implantat att stabiliseras i benet. Under denna läkningsperiod kan vi utföra tillfälliga provisoriska tänder om det behövs av funktionella eller estetiska skäl.

3. Nya tänder
För att konstruera de nya tandkronorna använder tandteknikern keramiska material som med rätt design ser ut som dina egna tänder. En distans av titan utgör basen för kronan som sedan skruvas fast i munnen på fixturen som nu vuxit fast.
Vi tar avtryck på implantaten för att göra gipsmodeller eller scannar munnen och implantaten med en digitalscanner inför tandteknikerns del av jobbet. Efter 1-2v är tänderna klara för första provningen. Flera tänder och större broar eller helkäkar kräver oftast provningar av vaxmodeller för att fastställa form och utseende innan de färdigställs.
De nya kronorna är nu på plats och du kan tugga och le igen.

 

4. Efterkontroll och hygien
För att dina implantat ska fungera bra och i bästa fall sitta livet ut så behöver de rengöras noga dagligen precis som en levande tand behöver.
Du får träffa våra tandhygienister som visar hur du ska gå tillväga och vilka borstar och hjälpmedel du ska använda. Vi tar regelbundet röntgenbilder och följer upp hur du och din mun mår på undersökningar 1-2 ggr/år därefter. Implantatbehandlingar har en lyckade frekvens på 98% i underkäken och 92% i överkäken. Det är en säker och beprövad behandling för att återskapa en eller flera tänder som gått förlorade.