Antiapnéskena (snarkskena)

Att snarka är vanligt och det kan vara mycket störande men egentligen inte farligt. Kombineras snarkning med andningsuppehåll kan det vara oerhört påfrestande. Vid andningsuppehåll faller käke och tungben tillbaks och täpper till luftvägarna. Uppehållen kan vara mellan 10 sekunder och upp till 2 minuter.

Mellan 2–4% av befolkningen lider av sömnapné som dessa andningsuppehåll kallas. 80% av dessa har inte fått någon diagnos och är därför obehandlade.

Symptom på andningsuppehåll är bl.a:

  • högt blodtryck
  • trötthet dagtid
  • nattsvettningar
  • risken för hjärtattack och stroke ökar dessutom 7 gånger.

Om misstanke om andningsuppehåll finns görs en utredning. Man behandlar sedan patienten med en typ av bettskena. Det finns idag ett 60 tal olika sorter på marknaden. Alternativ till detta är en operation.

Vi kan med hjälp av vår tekniker tillverka en form av bettskena som öppnar upp svalget och motverkar snarkningarna och andningsuppehållen. Proceduren är enkel och skenan blir svår att sova utan när du vant dig. För dig som kommer med remiss från läkare kostar skenan bara 180 kr.