Kursresa till Barcelona

Under slutet av oktober åkte all personal på MinMun på kursresa!

Vi tog del av mycket intressanta och givande föreläsningar av tandläkare Mikael Zimmerman gällande ämnet 'Arbetsglädje och yrkesstolthet'. För oss är det viktigt att ständigt utvecklas tillsammans som ett team men även i vår egna arbetsroll för att kunna ge så högkvalitativ vård som möjligt till våra patienter!

Är du nöjd?

Hjälp oss att bli ännu bättre! Svara på vår enkät här.

Boka gratis estetisk konsultation

Telefon: 08-611 30 56