Kurs i Turkiet

I slutet av september var delar av MinMuns personal på stresshanteringskurs i Turkiet. Vår kursgivare Tore Sahlin är en välmeriterad föreläsare som under åtskilliga år utbildat företag och personal i bl.a stresshantering.

Under den veckolånga kursen fick vi lära oss mer om vad som fysiologiskt händer i kroppen vid långvarig stress samt olika metoder att minska stress.

En ökad kunskap kring fenomenet gör att vi har möjlighet att skapa ett bättre arbetsklimat, bättre patientbemötande och fördjupad patientförståelse. 

Kursen var förlagd till en fantastisk naturmiljö på en hästranch i närheten av Kemer.

Är du nöjd?

Hjälp oss att bli ännu bättre! Svara på vår enkät här.

Boka gratis estetisk konsultation

Telefon: 08-611 30 56