Hjärt lungräddning i September

Hela kliniken genomgår med jämna mellanrum fortbildning inom HLR (hjärt lungräddning). Detta för att både du som patient och vi själva skall känna oss trygga. Under September genomförde vi en halvdags kurs med både teori och träning på dockor.

Är du nöjd?

Hjälp oss att bli ännu bättre! Svara på vår enkät här.

Boka gratis estetisk konsultation

Telefon: 08-611 30 56