Ännu snabbare resultat med Invisalign

Nu har behandlingstiden för tandreglering med hjälp av Invisalign blivit ännu mer effektiv!

Tidigare byttes Invisalign skenorna varannan vecka för att gradvis förflyttar tänderna till den beräknade, slutliga positionen. Men enligt nya direktiv kan de bytas varje vecka vilket halverar behandlingstiden.

Är du nöjd?

Hjälp oss att bli ännu bättre! Svara på vår enkät här.

Boka gratis estetisk konsultation

Telefon: 08-611 30 56