Allmäntandvård

Friska tänder i en välskött mun betyder oerhört mycket för välbefinnandet. Allmäntandvård eller traditionell tandvård är grunden i allt vårt tandvårdsarbete och syftar till just detta. Hos oss kan hela familjen få vård.

Våra tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor är alla välutbildade och uppdaterar sig kontinuerligt med kurser. En mycket viktig del i allmäntandvården är den förebyggande behandlingen. Här arbetar tandläkare och tandhygienister tillsammans för att dina tänder och tandkött skall må så bra som möjligt och för att du skall slippa framtida problem. I allmäntandvård ingår även andra typer av behandlingar som t ex fyllningar, kronor, broar, och rotfyllningar. Som i allt annat är grunden mycket viktig och för det stora flertalet av våra patienter är det den här delen av tandvård man kommer i kontakt med.

Compositefyllningar

Compositefyllningar är vita fyllningar som ersätter de gamla amalgamfyllningarna.Vi använder många olika typer av compositematerial beroende av fyllningens storlek och placering på tanden. De vita fyllningarna ”bondas” till tanden och finns i olika tandfärger. Allt för att fyllningen skall se så naturlig ut och synas så lite som möjligt.

Inlägg i porslin eller guld

Inlägg görs på samma sätt som en krona, se ovan. Denna terapi används när det finns mer kvar av din egen tand och görs istället för vanliga fyllningar.Onlays används mest på de bakre tänderna för att öka hållfastheten och tuggförmågan. Idag görs de flesta inlägg och onlays i porslin av estetiska skäl, men de kan även göras i guld som är mer elastiskt och väldigt hållbart.

Kronor

Kronor används för att dölja spruckna, avslagna och missfärgade tänder eller för att estetiskt förbättra och förstärka tänder med många och stora fyllningar.Kronorna görs individuellt, så att de passar perfekt till Dina tänder. De fungerar som ett skal som cementeras fast över din egen tand. De görs idag nästan uteslutande av porslin och är omöjliga att skilja från Dina egna naturliga tänder. En krona kan även göras i metallbundet porslin eller enbart i guld.

Broar

Vi utför allt från korta broar till broar som täcker en hel käke. Materialvalet varierar från helkeramisk bro till broar med guld, täckt av porslin, eller acryl. I undantagsfall gör vi också broar i titan.Med en duktig tandtekniker som utför arbetet skall man inte kunna se skillnad på egna tänder eller tänder gjorda hos tandläkaren. Oftast vill man att de nya tänderna skall se ut som de tänder man en gång hade, men vill man finns det möjlighet att ändra både färg och form. Detta görs alltid i samråd med tandläkare och tandtekniker.

Partiella proteser

För en del patienter är uttagbara proteser den mest passande lösningen att fylla ut tandluckor med. Delproteser hålls på plats av små klammrar som fäster mot de egna kvarvarande tänderna.Delprotesen gör att man kan tugga bättre och hindrar läppar och kinder från att sjunka in. En partiell protes kostar också oftast mindre än en bro.

Implantat

Implantat är konstgjorda tandrötter, oftast i titan, som opereras in i käkbenet. De kan ersätta en enstaka tand (singelimplantat) eller flera tänder och även en hel käke.Efter läkning av de inopererade ” rötterna” används dessa som stöd för artificiella tänder (kronor eller broar) som oftast är gjorda i porslin. Det ger korrekt tal, bra tuggfunktion och ett estetiskt mycket tilltalande utseende. Själva operationerna utförs  hos oss av en mycket erfaren specialist i oralkirurgi Jan-Michael Hirsch. Därefter utförs även protetiken här på kliniken.

Tandlossning

Tandlossning orsakas av plack och tandsten som bryter ned tandköttsvävnaden och käkbenet. Gingivit (tandköttsinflammation), ger rött, svullet och lättblödande tandkött. Läs mer

Dålig andedräkt

Tänk på din andedräkt, andra gör det! Dålig andedräkt är ofta ett tecken på att man bör besöka sin tandhygienist för att avlägsna bakterierna som kan vara orsaken till problemet.

Rotfyllning

I varje tand finns en pulpa, som består av nerver och blodkärl. Pulpan går genom hela tanden ner till käkbenet. När en tands pulpa blir infekterad måste man göra en rotfyllning för att förhindra tandvärk och bestående inflammationer.En rotfylld tand kan mörkna och är inte lika motståndskraftig som en vital tand, men fungerar och känns annars som vanligt. Oftast täcker man en rotfylld tand med en krona av porslin eller guld. Här på MinMun utförs rotbehandlingarna av Tandläkare Jannie Calming.  Vid svårare fall remitterar vi dig till någon av de duktiga specialister vi samarbetar med. 

Visdomständer

Friska visdomständer som sitter riktigt i tandbågen tar vi inte bort nuförtiden. Specialisterna anser idag att de inte kan trycka på och åstadkomma trångställningar vilket man tidigare trodde.I de fall de tas bort beror det vanligtvis på att de ligger fel och trycker mot framförvarande tand eller orsakar besvär i tandköttet. Visdomständer är av samma kvalitet som alla andra tänder men det är av naturliga skäl svårare att hålla rent kring en visdomstand därför kan det vara lättare att få hål där. Enklare fall  tas omhand av våra allmäntandläkare och komplicerade fall av vår mycket duktiga specialist i oralkirurgi Jan-Michael Hirsch.Ca 25 % av befolkningen saknar helt anlag för visdomständer.