Porslinsbroar

Genom ett nytt hållbart porslinsmaterial med zirkoniumkärna, kan vi nu erbjuda broar helt i porslin för estetiska lösningar på tänder och implantat. Bron blir alltså metallfri.